A PI vízről

A PI vízről

PI víz = életvíz

A PI víz a tiszta jövő egy szelete, valamennyi életfolyamat alapja a Földön a víz. A vízzel tehát, mint az életfolyamatok alapanyagával, valamint az életfolyamatok egyik alkotójával, résztvevőjével, közegével, és mint később látjuk informatikai vezérlő egységével kell foglalkoznunk.

K evésbé köztudott, de rendkívül fontos az életfolyamatok megértéséhez a víz szerkezetének ismerete. A víznek jól leírható, vizsgálható szerkezete van. A vízben nem csak a hidrogén és az oxigén molekulák között van kémiai kötés, hanem a hidrogén atomok között gyenge un. hidrogénhíd-kötés jön létre. A hidrogén-hidak száma és erőssége határozott szerkezetet biztosít a víznek.

A szerkezettel bíró víz minden lényeges tulajdonsága, elektromos állandója, infravörös elnyelése más, mint az ugyanolyan hőmérsékletű, sűrűségű, tisztaságú stb. vízé. A vízben elhelyezkedő, maximális, azaz négy hidrogén-híd kötést tartalmazó, azonos forgásirányú protonokkal rendelkező egységet klasztereknek nevezzük. A teljesen rendezett szerkezetű víz klaszterekből áll. A PI víz klaszterszerkezetű víz 1.sz. táblázat.

1. Viszkozitás Csapvíz:
Minta:
1.45*10-2
1.02*10-2
2. Felületi feszültség Csapvíz:
Minta:
7.45*10-2Nm-1
7.70*10-2Nm-2
3. Vezetőképesség Csapvíz:
Minta:
5.9*10-1mS
8.4*10-1mS
4. Dielektromos állandó Csapvíz:
Minta:
410
465

Az élő szervezetek kivétel nélkül jelentős mennyiségű vizet tartalmaznak.
Víz nélkül nincs anyagcsere.

A z élőlények életfolyamatai szigorúan meghatározott hőmérsékleti tartományban zajlanak le. Az állandó testhőmérsékletű állatok és maga az ember ennek kitűnő példája. Azt a sikert, amit a melegvérű állatok az evolúció során elértek, annak köszönhetik hogy nagymértékben függetleníteni tudják magukat a környezetük hőmérsékletétől. Ennek a sikernek a záloga a víz, valójában a tiszta víz.
A klaszter szerkezetének köszönhetően kevesebb energia kell a hűtéshez, forraláshoz. A természetben az élőszövetekben találunk PI vizet, pl. a gyümölcsökben, zöldségekben, friss nyers húsban.

A PI víz kémiailag tökéletesen tiszta, forrásvíz minőségű, frissítő hatású ivóvíz, kiváló oldószer, stabil, nem poshadó víz. Fizikai jellemzői is eltérnek a vezetékes vízétől, más viszkozitásra, felületi feszültsége, vezetőképessége, dielektromos állandója, infravörös fényelnyelése. A természetben az élőszövetekben találunk PI vizet, ember állat, növény fő alkotóeleme. A rendezett (klaszterszerkezetű) és rendezetlen (amorf) szerkezetű vizek aránya jellemző az adott élő szervezetre, ami a biológiai szabályozás egy fő területe.

A z aura energetikai állapotának visszaszabályozása, vezérlése az élő szervezetekben lévő víz szerkezetváltozásain keresztül valósul meg. A rendezett víz nagyobb információ cseréttesz lehetővé az egységek között, például sejtek, fehérjék között.
Az anyagok különböző információt képesek tárolni. A kutatási eredményeink szerint az élőlényekben a PI víz memória renszere képes az információk tárolására és közvetítésére, ezért a PI víz az élet alapja, azaz életvíz. Az élő sejtek energiát tudnak előállítani, és ezt használják fel az aurájuk feltöltésére. Ha az aurájuk feltöltött állapotban van és az energiaáramlás zavartalan, akkor a biológiai testben a fiziko-kémiai folyamatok harmóniában zajlanak.

H a az aurában az energiaszint helyileg, vagy az egész aurára kiterjedően csökken, úgy ez a harmónia megbomlik, nagy stressznek kitett szervezetek nem termelnek elegendő energiát, pótlásra van szükség. Célszerű az energiahiányos állapotot energia-bevitellel megelőzni.
Az élő szervezetbe legcélszerűbb vízzel bevinni az energiát. Az élő szervezetben lévő víz PI víz, tehát élő víz. Ezt a tulajdonságát számos humán egészségvédelmi, mezőgazdasági, környezetvédelmi és ipari eljárás kialakításánál kihasználtuk.

Felhasznált irodalom: Dr. Fülöp László: Az életvíz története, Az életenergia című könyve.

Budapesti elérhetőség

1136 Budapest, Balzac u. 12. fsz 6.
Biobolt
1136 Budapest, Balzac u. 12. alagsor

HEMOTRADE Kft.

Hemotrade Kft logo

Kaposvári elérhetőség

7400 Kaposvár, Fő u. 34.
Tel.: +36 82/312-940
Fax: +36 82/312-975
E-mail: HEMOTRADE@PIVIZ.EU