A BCS PI tojás termelés

A BCS PI tojás termelés

A PI tojás a BCS PI technológiával nevelt és tartott tojótyúkok terméke

A BCS PI tojástermelés a Hemotrade Kft. tulajdonát képező védett technológiával történik. A technológia hasznosítását a tulajdonos korlátozza, ezért BCS PI tojás csak szabályozott mennyiségben állítható elő. A BCS PI tojást a π védjegy oltalma alá helyeztük, így törvényesen védett termék. Csak a védjeggyel ellátott termék hiteles.

Hemotrade Kft - BCS PI védjegy

A korlátozás okán tojótyúkonként évi maximum 350 PI tojást lehet termeltetni exportra.

A PI tojás a BCS PI technológiával nevelt és tartott tojótyúkok terméke. Az a tény a gyakorlati szakemberek előtt közismert, hogy a tojótyúkok tojástermelésére a takarmányozásnak döntő befolyása van. Kevésbé ismert tény viszont az, hogy a tojótyúkok mennyiségi vízellátása mellett az állatok ivóvizének minőségi paraméterei is rendkívül fontosak.
Teljesen új technológiát dolgoztunk ki fajspecifikus PI vizre alapozva. Elnevezése BCS PI technológia.

A BCS PI technológia alkalmazásával elérhető előnyök
  • A tojástermeléshez felhasznált vegyszerek mennyiségének csökkentése.
  • A tojótyukok hasznos élettartamának növekedése. 408 nap helyett hosszabb gazdaságos termelés.
  • A tojások jobb kiegyenlitettsége
  • A tojások nagyobb stabilitása
  • A tojások könnyebb eltarthatósága
  • Különleges egészségvédő termék előállíthatóságának kidolgozása
  • Exportképes árúalapok növekedése
  • Adatok szolgáltatása exportképes tartási mód kialakításához
  • A biogazdálkodás feltételeinek javítása új módszer kidolgozásával

A PI tojást fogyasztó emberek önmagukon is tapasztalják az aktivitás növekedését.

Budapesti elérhetőség

1136 Budapest, Balzac u. 12. fsz 6.
Biobolt
1136 Budapest, Balzac u. 12. alagsor

HEMOTRADE Kft.

Hemotrade Kft logo

Kaposvári elérhetőség

7400 Kaposvár, Fő u. 34.
Tel.: +36 82/312-940
Fax: +36 82/312-975
E-mail: HEMOTRADE@PIVIZ.EU