A BCS PI növénytermesztési technológia jelentősége

A BCS PI növénytermesztési technológia jelentősége

Szántóföldi növénytermesztés technológiája

A talajképződés természetes folyamata biztosítja az okszerű talajműveléssel és tápanyag visszapótlással együtt, hogy a talajok életközössége harmonikus egészet alkot és a benne élő növények részére teljes körűen biztosítja az élet minden feltételét. Ez az élő szervezet valamikor valóban élő egységként működött, de ma már nem így van.

A mezőgazdasági művelés következményeként a nagy termésátlagokat hajszoló, okszerűtlen szántóföldi, kertészeti termelés miatt a termőtalajok katasztrófálisan elsavanyodtak. Az elsavanyodásnak az lett a következménye, hogy a talajok vegyszer megtartó- megkötő képessége, a vízmegtartó valamint a tápanyag szolgáltató képessége, művelhetősége leromlott.

E z a folyamat minőségvesztést von maga után, amit még nagyobb adagú műtrágyázással, még több vegyszer felhasználásával igyekeznek a termelők pótolni.

A termesztett növények folyamatosan kénytelenek alkalmazkodni a számukra idegen vegyi anyagokhoz. Az idegen anyagok egy része átkerül a fogyasztókba. A tenyésztett állatokban ugyanúgy, mint az emberben a mérgek folyamatosan felhalmozódnak és az állatok elfogyasztásával végül az emberi szervezetbe kerülnek.

A mérgek mozgásának másik iránya a talajokból a mélyebb talajrétegek felé, a rétegvizek felé irányul. Az ivóvizet az emberek ma már főként ezekből a rétegvizekből fedezik.

A z elsivatagosodás során a vízhiány és a fokozott hősugárzás a talajok életközösségét ugyancsak elpusztította. Az életközösség visszaállításával a növénytermesztés alapfeltétele teljesül, így újra tudunk növényeket termelni. Mi ezt aBCS PI növénytermesztési technológiával biztosítjuk.

A BCS PI szántóföldi növénytermesztési technológia

T öbb évtizedes bioenergetikai kutatómunka eredményeinek birtokában 1992. évtől kidolgoztunk egy világviszonylatban is új komplex technológiát, új megoldású agrotechnikát, növényvédelmet, földművelést.
A munkát úgy végeztük el, hogy a megtermelt termékek új termékké történő feldolgozását és azok piaci bevezetését is megvalósítottuk, azaz a teljes innovációs folyamatot végigvittük.
A mi technológiánk különleges előnye, hogy a termesztett növények a talajban évek óta deponált vegyszert sem veszik fel.

H a a növényeket PI vízzel csíráztatjuk, azt tapasztaljuk, hogy a csírázás gyorsabban megkezdődik és a csíranövények növekedése gyorsabb mint a kontroll növényeké. A növények sűrűbb gyökérzetet képeznek és harmonikus a növekedésük. Egymással szinkronba fejlesztik a leveleiket és a gyökérzetüket. Így abban az esetben, ha rendkívüli körülmények közé kerülnek jobban tudnak ellenállni a kedvezőtlen hatásoknak pl. szárazság, nehezen felvehető tápanyag, hirtelen hőmérséklet változások, alacsony légnedvesség.

A méregterhelés több irányban is drasztikus károkat okozott. A felszíni vizekbe folyó mérgezett csapadékvizek a teljes ökoszférát legyengítették és számos faj kipusztulását okozták.
A nagyobb ellenálló képesség, jobb alkalmazkodó képesség azt eredményezi, hogy a A BCSPI technológiával kezelt növények termése minden estben megbízhatóan több lesz mint a kontroll növények termése.

A z értékesíthető termék minősége még ennél is fontosabb. A termés jobb minőségét a piac honorálja. A BCSPI technológiával kezelt növények terméséből az első osztályú, legmagasabb árkategóriában sokkal nagyobb hányad kerül mint a kontroll növényekéből. A különbség 40%-ot meghaladhat.

M ivel a PI technológiával a Bio Control System előírásai szerint vegyszermentes módon készülnek, az így nyert tiszta termékekért akár 50 %-kal magasabb felárat is el lehet érni.

A BCSPI technológia talajszerkezetre ill. talajéletre gyakorolt hatása

A BCSPI szántóföldi növénytermesztési technológia alapja az Akane nevű talaj és növénykondicionáló anyag.
Az Akane nem tartalmaz hagyományos értelemben vegyszernek minősülő anyagot, hanem csak természetazonos anyagokat, ezért a BIO gazdálkodásban is felhasználható.

Talajszerkezet változás:

H asználata során a talajok savmegkötő képessége előnyösen megváltozik. A talaj szemcseszerkezete és talaj vízmegkötő képessége a kezelés hatására jelentősen javul. A jobb talajszerkezet kedvező a gyökérzet fejlődése szempontjából. A jobb talajszerkezet biztosítja a dús mélyre hatoló gyökérzetet. Ez eredményezi, hogy kevesebb csapadék esetén is a termésátlagok kiegyenlítettek és biztonságosabb termelés folytatható aszályos körülmények között is.

Talajélet megváltozása:

A termés mennyiség túlzott hajszolása a kemikáliák fokozott felhasználásával jár. Ha a BCSPI technológiát alkalmazzuk, a földigiliszták újból megjelennek és az egyedszámuk folyamatosan nő. A mintagazdaságainkban ez a hatás az Akane használat során nagyon gyorsan jelentkezik. A talajszerkezet, talajélet megváltozása a termés növekedés egyik magyarázata. A tápanyag szolgáltató képesség javulása azt eredményezi, hogy a tápanyagok a gyökérzónában feltáródnak és a vegetációs időszakban a növények számára könnyen felvehetők.
A félsivatagi körülmények között a víz megtartó képesség 50 %-kal történő javítása azt eredményezi, hogy újra tudunk olcsón növényeket termelni olyan területeken is, ahol az már nem volt lehetséges.

Talajok művelhetőségének megváltozása:

N agyon fontos a gazdálkodók számára az a tény, hogy a BCSPI növénytermesztési technológia hatására a talajszerkezet javulásával párhuzamosan javul a talajok művelhetősége is. Ez a javulás elsősorban a kötött talajok estében jelentős. Üzemi szempontból a jelenlegi üzemanyagárak mellett a művelhetőség 30 %-os javulása mintegy 20%-os üzemanyag költségcsökkentést eredményez, mert javul a vonóhorog teljesítmény. Az üzemanyag fogyasztás mellett csökken a kenőanyag fogyasztás, valamint növekszik a művelő eszközök élettartama.

E elmondható általánosan, hogy a vegyszermentes termelésre történő átállás során növekszik a termés mennyisége és javulhat a minősége. Más fontos és előnyös tulajdonságai is nagymértékben javulnak a növényeknek.

A BCS PI szántóföldi növénytermesztési technológia

A BCS PI technológia négy fontos specialitást tartalmaz. Ezeket a specialitásokat a Hemotrade Kft szakemberei konkrét érdeklődés esetén elmagyarázzák és a mintagazdaságokban bemutatják.

Budapesti elérhetőség

1136 Budapest, Balzac u. 12. fsz 6.
Biobolt
1136 Budapest, Balzac u. 12. alagsor

HEMOTRADE Kft.

Hemotrade Kft logo

Kaposvári elérhetőség

7400 Kaposvár, Fő u. 34.
Tel.: +36 82/312-940
Fax: +36 82/312-975
E-mail: HEMOTRADE@PIVIZ.EU