A PI víz élettani hatásai

A PI víz élettani hatásai

A PI víz fogyasztásának hatása pár hét után észlelhető!

Így készül a PI víz

M inden bizonnyal felmerült Önökben a kérdés, hogyan is “készül” az a legendás PI víz, amely javítja kondíciónkat, megnyugtatja felzaklatott idegeinket és lelkünket, visszaadja, vagy legalábbis segíthet visszaadni- egészségünket?

N os a recept: végy egy LIFE ENERGY készüléket a hozzátartozó szűrőberendezéssel együtt, és máris hozzá lehet kezdeni a közönséges csapvíz regenerálásához. A készülék egyben két funkciót lát el: a keresztül vezetendő víz tisztítását és aktiválását.

A víz tisztítása három szakaszban történik:

1 Az első szakaszban egy aktív szénszűrő kiszűri a rossz szagokat, a zavarosságot, a gázokat és a rozsdát. Ennek a folyamatnak az eredményeként a víz minősége megjavul. A rossz ízek és gázok kiszűrése után a víz íze megkülönböztethetően más, sokkal finomabb, kellemesebb lesz.
Nagy előnye a készülék szűrő tevékenységének, hogy a vezetékes vízben túltengő klórt is nagymértékben kiszűri, a különböző káros szerves anyagokat is megköti, a zavaros vizet megszűri.

2 A második szakaszt korall fázisnak is szokták nevezni. Ez az elnevezés azért született, mert ebben a szűrési szakaszban a szűrést természetes vagy műkorall végzi. A műkorall elnevezés IMS kerámiára utal. Sem természetes, sem műkorall nem tartalmaz semmiféle oldó anyagot. Ebben a szakaszban stabilizálódik a víz lúgossága, illetve savassága, és magasabb szinten tökéletesedik az a szűrési folyamat, ami az első szakaszban megkezdődött.

3 A harmadik szakasz az ún. natúr fázis. Egy speciális formában jelenlévő természetes aktív mész segítségével a természetes forrásvízhez hasonló olyan víz készítése megy végbe, amely a sejt működése szempontjából maximálisan megfelelő állapotú.

E kkor már a víz keménysége is állandósított. A szűrési feladatok elvégzése után a gép megkezdi lényegi tevékenységét, az aktiválást. Ez alatt azt kell értenünk , hogy a vizet magasabb energia töltöttségi szintre tornássza fel, az aktiváló rész segítségével gyenge mágnesszerű PI mezőkben energetikailag feltölti. Eme feltöltés következtében a víz már bioaktív, alkalmassá vált élő szervezetek aurájának bioenergiával való ellátására.

Kik fogyaszthatják?

M ivel a PI víz steril, baktériummentes, ezért a kisgyermekektől a legidősebb korosztályig egyaránt ajánlott.
Felnőtteknek ajánlott napi fogyasztható mennyisége 1,5-2,5 liter.

A fentiek átgondolása után, az emberekben felötlik a kérdés: mennyi idő múlva mutatkoznak a PI víz fogyasztásának jótékony hatásai? A tapasztalatok azt mutatják, hogy körülbelül egy hónapi rendszeres fogyasztás után jelennek meg az első kedvező jelek.

A z így elért – valószínűleg lényegesen jobb állapotot azonban sikeresen csak úgy lehet fenntartani, ha az ember a PI víz fogyasztását soha nem adja fel. Ha ugyanis a fogyasztást csak néhány napra is felfüggeszti, máris mutatkozhatnak gyengülési, visszaesési tünetek.

A készülék a következő anyagokat tartalmazza:

  • aktív szén
  • IMS kerámiák
  • korál homok
  • natúr kalcium
  • kerámiák
  • zeloit

A z aktív szén megköti a rossz ízeket, a klórt és a különböző organikus anyagokat. A korall homok és az IMS kerámiák stabilizálják a pH-t. A natúr aktív kalcium lúgosítja, lágyítja a vizet, és azt az ásványvízhez teszi hasonlóvá. A kerámiák megkötik az egészségre ártalmas ionokat.

A PI víz fogyasztásának eredményei

M inden betegség oka az energiahiány. Azért betegszünk meg, mert az auránk energiaszintje csökken. Az ember van a legjobban felvértezve a betegségekkel szemben – természetes gyógyító erővel. De ha az életenergia csökken, elveszítjük a természetes gyógyító erőt.

A z életerő szabályozza az agy funkciókat, mint pl. a hypotalamuszt és a központi idegrendszert és normalizálja azokat a funkciókat, amelyek egyensúlya kibillent. Ez működésbe hozza az emberrel született természetes gyógyító erőt. Ez a magyarázata annak, hogy az ember természetesen megbetegszik, ha az energia csökken és meggyógyul, ha az energiát pótoljuk.

A z életvíz állandó fogyasztása egészségesnek és betegnek egyaránt számos előnnyel jár, alkalmas az élő szervezetek bioenergiával való folyamatos feltöltésére.

  • Szabályozza az életfolyamatokat

A PI víz fogyasztásának hatása pár hét után észlelhető! A hatása csak rendszeres fogyasztás mellett érvényesül. A fogyasztók száma folyamatosan nő. Magyarországon több mint 300.000-en fogyasztják naponta.
1997-ben október 11-én a Tokiói Kongresszusi Központban tartott előadáson a Fülöp-féle relatív életidő bemutatása volt a legfontosabb téma. 1.sz. grafikon.

Hemotrade Kft - PI víz - Fülöp-féle relatív életidő alakulása
Amikor megszületünk 96% PI vizet tartalmaz a szervezetünk. Amikor meghalunk, ez már csak 58%.

H a megmérjük egy ember szervezetének PI víz tartalmát, pontosan kiszámítható az utolsó életnapja. Ezt hívjuk Fülöp-féle relatív életidőnek. Ha elkezdünk életvizet fogyasztani és egy év múlva újra megmérjük a Fülöp-féle relatív életidőt, azt találjuk, hogy 18,3 évet kapunk ajándékba.

Mi a PI vizet előállító víztisztítók előnye más víztisztítókkal szemben?

M int az jól ismert a víztisztító készülékek vagy univerzálisak, vagy specializáltak. Az univerzális víztisztítók tervezésénél általában azt a mintegy 10-12 főbb paramétert veszik a gyártók figyelembe, amiket a hatóságok rendszeresen vizsgálnak és igyekeznek a tisztított víz megfelelő paramétereit a megadott határértékek között tartani.

V annak ennél igényesebb vállalkozások is, de egyik sem veszi figyelembe azt a tényt, hogy a tisztítást ki kell terjeszteni a bioaktív mérgező anyagok- néha csak néhány molekula nagyságrendben jelenlévő, de az élő szervezeteket erősen roncsoló csoportjára is. Ez az első új szempont, amit csak az egészségvédő vizet előállító víztisztító készülékek elégítenek ki.

M ásodik alapvető eltérés a PI vizet előállító víztisztító készülékek szerkezete és minden más víztisztító készülék építése között egy teljesen új meghatározás. Sajnáljuk, hogy ez új valakinek, de igaz. Az új szempont az élő szervezetek biológiai igényéből következik.

A jó ivóvíznek pontosan meghatározható és betartandó beltartalmi értékei vannak. Az ivóvízből nem csak ki kell szűrni a káros anyagokat, ami természetesen alapvető feladat, hanem az optimálishoz közeli, úgynevezett forrásvíz minőséget kell produkálni. Az sem mindegy, hogy a szükséges makro- és mikroelemek milyen egymáshoz viszonyított arányban és kémiai formában vannak jelen a jó ivóvízben.

E nnek a feladatnak a mai napig csak e víztisztító berendezések felelnek meg, mert tervezésüknél figyelembe vettük a biológiai szükségleteket. Amíg ugyanis az ivóvízből csak kivonják a káros anyagokat, akkor azokkal együtt több-kevesebb nélkülözhetetlen összetevőt is kiszűrnek, ami hiánybetegséghez vezet.

A harmadik alapvető eltérés az egyszerű ivóvíz és a PI vizet előállító víztisztító készülékek között az, hogy a PI víznek ugyanúgy, mint az élő szervezeteknek (míg azok élnek) jól vizsgálható bizonyos bio-kisugárzási aurája van. A PI víz aurája bíztosítja azt a nagyfokú stabilitást, amit különböző dokumentumok is bizonyítanak, hogy nagyon hosszú ideig nem romlik meg.

Felhasznált irodalom: Dr. Fülöp László: Az életvíz története, Az életenergia című könyve.

Budapesti elérhetőség

1136 Budapest, Balzac u. 12. fsz 6.
Biobolt
1136 Budapest, Balzac u. 12. alagsor

HEMOTRADE Kft.

Hemotrade Kft logo

Kaposvári elérhetőség

7400 Kaposvár, Fő u. 34.
Tel.: +36 82/312-940
Fax: +36 82/312-975
E-mail: HEMOTRADE@PIVIZ.EU